/ - .:شاه تورنیوز |shahtorn.ir | شاه تور:.جدید93

عیدتان مبارک

لطفا صبر صبر کنید
X بستن باکس
عشق یک طرفه باصدای حمیدعسکری

این را بخوان!

دلـــم می خواهد
تــو باشی و آنگاه
هوای دل
بشود دلـــخواه...
اما چه کنم که خیلی وقتِ نیستی!